Sejarah

 

 

NO   UNIT KERJA                                          PIMPINAN                       TAHUN 


1.      Pusat Pengkajian dan Penerapan         Dr.Ir. Indrayati, DEA         1998 - 2002

         Industri dan Sistem Transportasi

2.      Pusat Teknologi Industri dan                 Ir.Iskendar,M.S                 2002 - 2010
         Sistem Transportasi

3.      Pusat Teknologi Industri dan                 Dr.Ir. Samudro,M.Eng       2010 - 2012
         Sistem Transportasi

4.      Pusat Teknologi Industri dan                 Dr.Ir.Prawoto,MSAE         2012 - 2015
         Sistem Transportasi

5.      Pusat Teknologi Sistem dan                  Dr.Ir.Rizqon Fajar,M.Sc    2016 - kini
         Prasarana Transportasi